Наблюдавано жилище - Враца

доставчик:
Община Враца
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3000 ::: Враца ::: Област: Враца
Улица/ Номер:
кв. „Сениче”, бл.202, ет.1
Телефон: 092 62 11 14 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0886 05 33 39
Е-поща: m.dimitrova_vr@abv.bg ::: Web-site : http://www.vratza.bg/userfiles/file/Socialni&mladejki%20deinosti/Nablyudavano%20Jilishte.pdf
Мисия или главна цел/предназначение:
Социална услуга за пълнолетни жени и мъже в трудоспособна възраст, в подкрепа на извеждането им от специализирани институции, преходни и защитени жилища.
Целева/и група/и :

Пълнолетни жени и мъже в трудоспособна възраст, с възможност да бъдат изведени от специализирани институции, преходни и защитени жилища.

Капацитет:
4
Кратко описание:

Услугата предлага възможност всеки потребител да ползва напълно обзаведен апартамент, с условия, максимално близки до тези в семейството, както и професионална помощ на опитни специалисти, коитого придружават в прехода към самостоятелен начин на живот съобразно индивидуалните му особености и потребности.
Основни принципи на работа на екипа са уважението на личността и индивидуалността на клиента, съпричастност и конфиденциалността, спазването на професионална дистанция и поставяне на ясни граници, работа в най- добрия интерес на клиента.

Местоположение:
  • Site Counter:220,178
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:147