Звено "Майка и бебе" - Враца

доставчик:
Община Враца
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3000 ::: Враца ::: Област: Враца
Улица/ Номер:
ул. „Козлодуйски бряг„ 7
Телефон: 092 62 04 84 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0882 74 82 64
Е-поща: zmb_vr@abv.bg ::: Web-site : http://www.vratza.bg/userfiles/file/Socialni&mladejki%20deinosti/Zveno%20Maika&Bebe_05082013.pdf
Мисия или главна цел/предназначение:
Звено „Майка и бебе” е социална услуга предоставяна в общността, целта на която е да предложи временно подкрепа и подслон на бременни и майки с деца до 3 години.
Целева/и група/и :

Бременни и майки с деца до 3 години в риск от изоставяне на детето.

Капацитет:
6
Кратко описание:

Основна цел на услугата е да създаде условия за предотвратяване на изоставянето на дете и да защити правото му да съхрани семейните връзки. Звеното разполага с много добра материална база, разположена на площ от 156 кв.м., включваща – спални помещения, дневна, кухненски бокс, сервизни и перални помещения.
Осигурена е 24 часова грижа и наблюдение на майките и децата от специалистите работещи, в Звеното - числеността на персонала е 9 човека.

Местоположение:
  • Site Counter:159,998
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:232