Дневен център за деца с увреждания - Горна Оряховица

доставчик:
Община Горна Оряховица
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5100 ::: Горна Оряховица ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. „Дружба” № 15
Телефон: 0618/ 6 01 87 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: b_borisoff@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Дневен център за деца с увреждания” е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на децата през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти.
Целева/и група/и :

Потребители на социалната услуга са деца с физически, ментални и множествени увреждания, на възраст от 0 до 18 години, техните  родители и близки.

Капацитет:
40
Кратко описание:

Предоставяни услуги:

1. Психологическо консултиране;

2. Социална рехабилитация;

3. Логопедична работа;

4. Медицинска рехабилитация;

5. Педагогическа помощ за деца със специални образователни потребности;

6. Семейно консултиране;

7. Подкрепа за включващо обучение;

8. Конкретна информативна подкрепа и консултиране на родителите на децата с увреждания;

9. Предоставяне на храна;

10. Специализирана транспортна услуга до и от Дневния център.

Местоположение:
  • Site Counter:220,901
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:148