Дневен център за възрастни хора с увреждания - Горна Оряховица

доставчик:
Община Горна Оряховица
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5100 ::: Горна Оряховица ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. „Дружба” № 15
Телефон: 0618/ 2 34 28 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: anelia_7012@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Дневен център за възрастни хора с увреждания” е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните хора  през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти. Цели: 1. Гарантиране на равноправно положение на хората с увреждания; 2. Преодоляване на социалната изолация чрез различни мероприятия целящи социално включване на възрастните хора с увреждания в общността, придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието; 3. Подкрепа на възрастните с увреждания и техните семейства; 4. Осигуряване на постоянна и качествена грижа.
Целева/и група/и :

Възрастни хора с различни по вид и степен увреждания, установени с решение на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК.

Капацитет:
40
Кратко описание:

Предоставяни услуги:

1. Здравни грижи;

2. Лечебна физкултура, рехабилитация, физиотерапия;

3. Образователни услуги и информация;

4. Социална рехабилитация;

5. Психологическо консултиране;

6. Трудотерапия;

7. Предоставяне на храна;

8. Организиране на свободното време и личните контакти;

9. Организиран транспорт до и от Дневния център.

Местоположение:
  • Site Counter:231,553
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:10