Дом за възрастни хора с физически увреждания - Горна Оряховица

доставчик:
Община Горна Оряховица
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 5132 ::: Горски Горен Тръмбеж ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. „Търговска” № 11
Телефон: 061705/693 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: angelova.svetla@gmail.com ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Дом за възрастни хора с физически увреждания” е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Цел: Предоставяне на комплексна помощ и грижа на възрастни хора с физически увреждания, съобразена със специфичните им потребности.
Целева/и група/и :

Лица с различни по вид и степен физически увреждания, за които са изчерпани възможностите за предоставяне на услуги в общността.

Капацитет:
50
Кратко описание:

1. Услуги по задоволяване на ежедневните потребности;

2. Здравни грижи;

3. Трудотерапия;

4. Социална рехабилитация;

5. Дейности за реализиране потенциала на домуващите;

6. Организация на свободното време и личните контакти;

7. Дейности по подготовка на домуващи с реален шанс за интеграция.

Местоположение:
  • Site Counter:161,587
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:11