Общински домашен социален патронаж - Долни Дъбник

доставчик:
Община Долни Дъбник
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5870 ::: Долни Дъбник ::: Област: Плевен
Улица/ Номер:
ул. "Христо Янчев" №59
Телефон: 06514 24 45 ::: Fax: 06514 2070
Мобилен телефон:
Е-поща: mun_dabnik@mail.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Подобряване качеството  на живот на самотно живеещи възрастни хора.
Целева/и група/и :

Общински домашен социален патронаж е  социално заведение  за предоставяне на комплекс от социални услуги свързани с доставка на храна на възрастни лица и лица с увреждания.

Капацитет:
динамичен
Кратко описание:

.

Местоположение:
  • Site Counter:231,509
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:377