Домашен социален патронаж - Добрич

доставчик:
Община Добрич
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 9300 ::: Добрич ::: Област: Добрич
Улица/ Номер:
ул. "Лозята" І-ви път
Телефон: 058/ 601 686 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Дейността на социалното заведение е насочена към подпомагане лицата от третата възраст и тези, нуждаещи се от специални грижи, които не са в състояние да организират и задоволяват своите жизнени потребности в обичайна домашна среда.
Целева/и група/и :

хора, навършили 60 години или с над 70% трайно намалена работоспособност

Капацитет:
400
Кратко описание:

От 01.09.1974 г. в Добрич е разкрито заведение за предоставяне на социални услуги в обичайна домашна среда - Домашен социален патронаж.
От месец април 2002 г. социалният патронаж се помещава в новата сграда на Дома за стари хора гр. Добрич.
Предоставяните социални услуги са:

  • доставятне топла и разнообразна храна по домовете
  • почистване на дома
  • оказване на помощ и съдействие при поддържане на лична хигиена, възникнали социални, здравословни, битови проблеми и обогатяване културния живот.

Дейността в ДСП се извършва от 33-ма души квалифициран и помощен персонал.

Местоположение:
  • Site Counter:237,585
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:26