Център за настаняване семеен тип 1 "Светлина" - Добрич

доставчик:
Община Добрич
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 9300 ::: Добрич ::: Област: Добрич
Улица/ Номер:
жк. "Дружба 3" , №57
Телефон: 058/601401 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Център за настаняване от семеен тип е социална услуга, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа. Услугата се предоставя като алтернативна на институционалната грижа и нейната основна цел е отглеждането на децата в среда, максимално близка до семейната, осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.
Целева/и група/и :

Деца и младежи

Капацитет:
45 (общо за трите ЦНСТ)
Кратко описание:

ЦНСТ предоставя двадесет и четири часова грижа, включваща задоволяване на основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, развитие и подкрепа чрез:

         - Оказване съдействие на децата за поддържане на връзката им с родители или близки или при възможност- за приемна грижа или осиновяване;

         - Предоставяне възможност за социално включване на всяко дете в естествена за него среда;

         - Изграждане на умения за самостоятелен живот съобразно индивидуалните;

         - Осигуряване на здравни и образователни услуги, извън мястото за живеене;

         - Подготовка на децата за самостоятелен и независим  живот;

         - Осигуряване на значим за детето възрастен, с който детето създава значима доверителна връзка        

С децата от ЦНСТ работи екип от специалисти: социални работници, възпитатели, педагози, медицинска сестра, помощен персонал.  Трите ЦНСТ разполагат със:

- самостоятелни спални помещения, пригодени за две или три деца;

- кухня и трапезария;

- зала за занимания по интереси;

- зала с маса за тенис.             

Местоположение:
  • Site Counter:237,663
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:104