Център за обществена подкрепа 1 - Добрич

доставчик:
БЧК - Добрич
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 9300 ::: Добрич ::: Област: Добрич
Улица/ Номер:
ул. "Георги Бенковски" № 12
Телефон: 058/605472 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: centyr2@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Центърът предоставя социални услуги в общността, свързани с превенция на отпадане от образователната система; превенция на насилието, превенция на отклонящо се поведение.
Целева/и група/и :

Деца на възраст от 6 до 18 години и техните семейства, живеещи  в риск.

Капацитет:
30
Кратко описание:

През 2009 г. разкрития от БЧК Център за социална интеграция, по Проект с Австрийския младежки червен кръст, стана делигирана от държавата дейност -социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа". Сградата, в която се помещава е  на два етажа и е в много добро състояние, с  добре оформен двор. Включва: зала за трудотерапия и артерапия; учебен кабинет; трапезария с кухненски блок; медицински кабинет, стая за прием и информационен център; кабинет за психотерапия;  игротека. Услугите се предоставят по договор за съвместна дейност с БЧК - Добрич. Дейностите, които са извършват са: образователна подкрепа спрямо индивидулните потребности; организация на свободното време; арт и трудотерапия; семейно консултиране; психотерапевтични индивидуални и групови  сесии с децата и техните родители или настойници; посредничество с други институции. Услугите се предоставят от петима квалифицирани специалисти.

Местоположение:
  • Site Counter:160,065
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:299