Център за социална рехабилитация и интеграция - Добрич

доставчик:
Община Добрич
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 9300 ::: Добрич ::: Област: Добрич
Улица/ Номер:
ул. "Суха река" 37
Телефон: 058/ 604 703 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Услугите, които предлага екип от специалисти, подпомагат възможностите за водене на самостоятелен начин на живот на деца и възрастни с увреждания на зрителния апарат.
Целева/и група/и :

Деца и възрастни с увреждания на зрителния апарат.

Капацитет:
45
Кратко описание:

Разкрит е през 1998 г. с решение на Общински съвет град Добрич. В центъра са обособени кабинети по компютърна грамотност, готварство, ориентиране, мобилност и зрителна рехабилитация, които месечно се посещават от 45 клиенти. Центърът разполага с брайлов софтуер и принтер за незрящи. Това прави обучението възможно и ефективно.

Местоположение:
  • Site Counter:159,935
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:169