Дневен център за деца с увреждания - Добрич

доставчик:
Община Добрич
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 9300 ::: Добрич ::: Област: Добрич
Улица/ Номер:
ул. Суха река“№37
Телефон: 058 600229 ::: Fax: 058 600229
Мобилен телефон:
0884 311445
Е-поща: еli_ianeva@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Подобряване качеството на живот на децата с увреждания-преодоляване на социалната изолация, придобиване на полезни умения в бита,повишаване възможностите им за самостоятелно справяне в ежедневието.
Целева/и група/и :

Деца с множествени увреждания от 3 до 18 год.

Капацитет:
70
Кратко описание:

Услуга в общността предлагаща целодневна и почасова услуга.Извършваме двигателна и говорна рехабилитация, арт и трудотерапия,психотерапия,хидротерапия и работа с педагог.Извършваме социално и медицинско консултиране.Дневния център разполага със зали за психомоторика,хидротерапия,сензорна зала, както и отлично оборудвани кабинети за различните видове дейности.Осигурен специализиран транспорт и достъпна околна среда.

Местоположение:
  • Site Counter:160,074
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:308