Дневен център за възрастни хора с увреждания 1 - Добрич

доставчик:
Община Добрич
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 9300 ::: Добрич ::: Област: Добрич
Улица/ Номер:
ул. „Суха река" №35
Телефон: 058/ 602 689 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: dzvu@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Дейността на социалното заведение е насочена към подпомагане социалната адаптация на лица в неравностойно положение и повишаване тяхната пригодност за самостоятелен и качествен живот.
Целева/и група/и :

Лица с физически и ментални увреждания на възраст над 18 години.

Капацитет:
Кратко описание:

От 1. 10. 2006 г. отвори врати Дневен център за възрастни хора с увреждания като социална услуга предоставяна в общността. Помещава се в просторната сграда на бивша Целодневна детска градина № 30.
Разполага с богата материална база, включваща трапезария, зала за отдих, зала за занимателна терапия, зала за лечебна физкултура, кабинети за индивидуални консултации и лечебен масаж, медицински кабинет.
Социалните услуги са целодневни с включен обяд /по желание на потребителите/ и почасови, включващи индивидуална работа с различни специалисти.
Дейностите, са разнообразни и включването в тях става съобразно потребностите на клиента.
За конфорта на клиентите и качественото предоставяне на социалните услуги се грижат 12 души квалифициран и помощен персонал.

Местоположение:
  • Site Counter:161,660
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:84