Дневен център за възрастни хора с увреждания 2 - Добрич

доставчик:
Центъра за психично здраве „Д-р Петър Станчев"
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 9300 ::: Добрич ::: Област: Добрич
Улица/ Номер:
ул. "Панайот Хитов" № 24
Телефон: 058/ 820046 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Услугите в  социалното заведение са  насочени към подпомагане социалната адаптация на лица с психични разстройства  и повишаване тяхната пригодност за самостоятелен и качествен живот.
Целева/и група/и :

лица с психични разстройства

Капацитет:
30
Кратко описание:

През 2009 г. Община град Добрич разкри Дневен център за лица с психични разстройства, като социална услуга предоставяна в общността. Помещава се в сградата на Обособена част в сутерена на ОДЗСП" Д-р Петър Станчев". Разполага с богата материална база, включваща зала за трудотерапия и артерапия; зала за двигателна рехабилитация; трапезария с кухненски блок; зала за музикална терапия,  групова социална работа; медицински кабинет; малка изложбена зала за изделия на потребителите; стая за прием и информационен център.
Услугите в  социалното заведение свключват: 

-подобряване на емоционалния статус;

-повишено самочувствие и самоувереност;

-по-добра комуникативност и по-широки социални контакти;

-придобиване на нови знания, ежедневни умения и развитие на специфичните възможности на всеки един потребител;

-  повишаване на двигателната активност;

-  помощ в търсене и намиране на работа.

Включването в тях става съобразно потребностите на клиента.

Местоположение:
  • Site Counter:160,020
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:254