Преходно жилище - Добрич

доставчик:
Община Добрич
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 9300 ::: Добрич ::: Област: Добрич
Улица/ Номер:
жк. "Дружба 3" , №57
Телефон: 058/ 6056001 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана институция.
Целева/и група/и :

Деца, на които предстои извеждане от специализирана институция.

Капацитет:
8
Кратко описание:

Целите на социалната услуга са свързани със: създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга; осъществяване на дейности за постигане на социално включване; осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща преходна среда, с възможност за подкрепа и изява.
Предоставяни услуги:

  • Организаране процеса на хранене съвместно с потребителите на услугата;
  • Здравни грижи;
  • Образователни услуги и информация;

Организация на свободното време и личните контакти.

Местоположение:
  • Site Counter:159,678
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:236