Защитени жилища за хора с умствена изостаналост 1 и 2 - Добрич

доставчик:
Община Добрич
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 9300 ::: Добрич ::: Област: Добрич
Улица/ Номер:
ул. Суха река“№37
Телефон: +35958 600 379 ::: Fax: +35958 600 379
Мобилен телефон:
0889 171 755
Е-поща: don_didi@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на хора с умствена изостаналост. Осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубени социални умения и навици.
Целева/и група/и :

Пълнолетни жени с лека и средна степен на умствена изостаналост.

Капацитет:
ЗЖ 1 – 8; ЗЖ 2 – 6.
Кратко описание:

 ЗЖ е услуга в общността, резидентен тип.
Сграден фонд – 500кв.м. със зелени площи. Заведението се помещава на втория етаж в южния корпус на сградата.
Състои се от седем спални помещения с по две легла, кухненски блок, трапезария, зала за трудотерапия, два санитарни възли, баня, перално помещение; медицински кабинет и кабинет-соц.работници /помещенията се ползват и от двете Защитени жилища/. Отопление – локално. Спалните помещения и трапезарията са снабдени и с климатици.
Екипът на ЗЖ работи за :

 • Изграждане на социални умения и трудови навици;
 • Възстановяване на навици, за усвояване на нови знания;
 • Формиране на умения за самостоятелно организиране на свободното време;
 • Изграждане на подкрепяща среда;
 • Създаване предпоставки за водене на самостоятелен и пълноценен живот.
Местоположение:
 • Site Counter:231,562
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:19