Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Силистра

доставчик:
Община Силистра
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7500 ::: Силистра ::: Област: Силистра
Улица/ Номер:
ул. "Капитан Кръстев" №13
Телефон: 086/ 820 017 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cnstdmu_silistra!@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга в общността за деца и младежи с увреждания
Целева/и група/и :

Целева група са деца над 3 години с увреждания, младежи от 18 до 29 години с увреждания, деца и младежи с увреждания от общността.

Капацитет:
14
Кратко описание:

Социалната услугата Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания е разкрита на 02.04.2014 г. в рамките на проект на Община Силистра. От м. март 2015 г. услугата функционира като делегирана от държавата дейност.
ЦНСТ за деца/младежи с увреждания е разположен в специално строена, оборудвана и обзаведена по Оперативна програма „Регионално развитие” самостоятелна къща на два етажа с обособени 7 спални помещения, санитарни възли, кухня, трапезария, 2 дневни стаи, помещение за организиране на празници, перално помещение, склад, офис. Дворът е оборудван с детски, градински съоражения, подходящи, достъпни и безопасни за децата. Изграден е „зелен” кът за отдих.
Центърът осигурява постоянна грижа на всеки потребител в зависимост от потребностите му и съобразно неговото мнение и избор. Осигурена е среда на живот, близка до семейната, като всеки потребител разполага с лично пространство и с пространство за общи дейности. Предоставяните услуги са: рехабилитация, терапия, ориентиране, информиране и обучение, групова работа, помощ в домакинството, обучение и др.
Услугата обхваща децата с увреждания над 3 години на територията на общината и покрива потребностите на целевата група.

Местоположение:
  • Site Counter:161,637
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:61