Център за социална интеграция и рехабилитация – 1 „Съпричастие“ - Силистра

доставчик:
Фондация „Съпричастие”
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7500 ::: Силистра ::: Област: Силистра
Улица/ Номер:
булевард "Македония" №61
Телефон: 086/ 820 713 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: empathy_ss@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Центърът е предназначен за възрастни хора с увреждания, на които се предоставят комплексни социални услуги – дневна грижа, консултиране, терапия, рехабилитация, масаж, информиране и обучение, работа на терен и др.
Целева/и група/и :

Възрастни хора с увреждания

Капацитет:
15
Кратко описание:

Центърът е разкрит през 2008 г. Към настоящия момент функционира като социална услуга, делегирана от държавата дейност, предоставена от външен доставчик – Фондация „Съпричастие” - Силистра, след проведен конкурс. ЦСРИ е разположен в централната част на града, в близост до медицински и стоматологични кабинети, аптеки, медицински лаборатории и търговски обекти. В резултат на предлаганите услуги в Центъра – рехабилитация и масаж, потребителите през последните години увеличават броя си и интересът към услугата нараства.

Местоположение:
  • Site Counter:160,073
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:307