Център за социална интеграция и рехабилитация - 2 - Силистра

доставчик:
СНЦ „Надежда за добро бъдеще”
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7500 ::: Силистра ::: Област: Силистра
Улица/ Номер:
улица "Серес" №9
Телефон: 0887/ 694 752 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: baliz_silistra@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Център за социална рехабилитация и интеграция предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, социално-правни консултации, обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
Целева/и група/и :

деца и възрастни с физически увреждания, деца и възрастни с интелектуална недостатъчност, деца и възрастни с комбинирани нарушения, самотно живеещи възрастни хора, деца и лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието

Капацитет:
25
Кратко описание:

Социалната услуга е разкрита през 2010 г. по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”. От м. февруари 2012 г. услугата функционира като държавно делегирана дейност и е предоставена за управление от Община Силистра на СНЦ „Надежда за добро бъдеще” – гр. Силистра. ЦСРИ е разположен в жилищен квартал в непосредствена близост до центъра на гр. Силистра и Дунавския парк, детски градини, училища, социални услуги. Обособени са зала за кинезитерапия, кът за логопедична терапия и компютърно обучение, зала за социални контакти и развлечения. Осигурен е достъп за лица с физически увреждания.

Местоположение:
  • Site Counter:220,200
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:169