Център за временно настаняване - Силистра

доставчик:
Община Силистра
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7500 ::: Силистра ::: Област: Силистра
Улица/ Номер:
улица "Богдан войвода" №1А
Телефон: 086/ 821 583 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cvn.silistra@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Услугата е краткосрочна и предназначена за лица, временно или трайно лишени от дом.
Целева/и група/и :

Лица, временно или трайно лишени от дом

Капацитет:
10
Кратко описание:

Центърът е разкрит през месец октомври 2012 г. с капацитет 10 места. Разположен е в крило на бивша детска ясла. Сградата е общинска собственост и се намира в оживен жилищен район в близост до детска градина, училище, Домашен социален патронаж и търговски обекти. За нуждите на социалната услуга са обособени 3 спални помещения, трапезария, склад, 2 санитарни възела и офис. Предоставяните дейности в ЦВН са медицинско, социално и битово обслужване на бездомни хора, временен подслон, благоприятна жизнена и социална среда, съдействие при намиране на работа или при регистрация в Дирекция „Бюро по труда”, издаване на лична карта (при необходимост), включване в „Обществена трапезария”, съдействие при намиране на личен лекар и всички последващи прегледи и профилактика. Оказва се съдействие на нуждаещи се потребители при подготовка на документи, необходими за явяване пред ТЕЛК или пред НОИ за отпускане на пенсия. Потребителите се приемат след издаване на заповед от директора на Дирекция «Социално подпомагане».

Местоположение:
  • Site Counter:220,854
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:101