Дневен център за стари хора - Силистра

доставчик:
Община Силистра
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7500 ::: Силистра ::: Област: Силистра
Улица/ Номер:
улица "Серес" №4
Телефон: 086/ 822 883 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Дневният център предоставя комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня.
Целева/и група/и :
  • самотни възрастни хора, изолирани в тесния кръг на своите проблеми, лишени от социални контакти
  • хора в надтрудоспособна възраст, напуснали активния живот, имащи потребност да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ
  • възрастни хора запазили активното си отношение към социалния живот, които имат възможност за културни и социални изяви
Капацитет:
15
Кратко описание:

В Дневният център дейностите са насочени към създаването на условия за подкрепа, социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото. Предоставят се социални услуги, битови и медицинско обслужване. За потребителите са обособени: трапезария за хранене, спални помещения за отдих, кът за тихи игри /табла, карти, шах и др./, кът за развлечения /гледане на телевизия, слушане на музика, и др./. Потребителите се приемат след издаване на заповед от директора на Дирекция «Социално подпомагане».

Местоположение:
  • Site Counter:159,883
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:117