Домашен социален патронаж - Силистра

доставчик:
Община Силистра
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7500 ::: Силистра ::: Област: Силистра
Улица/ Номер:
улица "Дръстър" №38
Телефон: 086/ 823 164 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: domashen_patronajss@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Комплексни социални услуги – доставка на храна по домовете, почистване на жилищните помещения, здравни грижи, помощ в общуването и поддържането на социални контакти и др.
Целева/и група/и :

лица в пенсионна възраст, или с намалена трудоспособност над 72%, както и деца с увреждания

Капацитет:
180
Кратко описание:

Разкрит е през 1974 г. Към настоящия момент функционира като социална услуга, финансирана от общинския бюджет. ДСП е разположен в оживен населен район в непосредствена близост до центъра на гр. Силистра. Сградата, в която се помещава е общинска собственост и е самостоятелно обособена част от СОУ „Н. Й. Вапцаров”. ДСП има разкрит филиал в с. Бабук.
Услугите, които се предоставя са:

  • Приготвяне и доставка на храна по домовете със специализиран транспорт
  • Битово обслужване /почистване на обитаваните от потребителите стаи в обитаваните от тях домове, пране на спално им бельо, подпомагане при заплащане на битови сметки/
  • Получаване на общо медицинско обслужване /мед. работник им измерва кръвното налягане и ги подпомага при посещение на личен лекар или специалист/

Социална работа с потребителите /подкрепа, социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото/

Местоположение:
  • Site Counter:159,887
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:121