Дом за възрастни с физически увреждания - Айдемир

доставчик:
Община Силистра
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 7538 ::: Айдемир ::: Област: Силистра
Улица/ Номер:
Ж.К. "Север" №9, вх. А
Телефон: 086 75/ 30 86 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: dvfu_aidemir@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Дом за възрастни с физически увреждания е специализирана институция предоставяща комплекс от услуги близки до семейната среда.
Целева/и група/и :

Целевата група включва лица с физически увреждания установени с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК.

Капацитет:
130
Кратко описание:

Домът за възрастни с физически увреждания предлага пълен пансион на 24 – часова грижа, който осигурява цялостното обгрижване на лицата настанени в него. Сградата на ДВФУ е на пет етажа със 70 стаи за живеене с по две легла. Всяка стая има самостоятелен санитарен възел. В сградата има асансьор, който улеснява придвижването на лицата и достъпен за хората в инвалидни колички. На всеки от петте етажа има по две дневни стаи за отдих и почивка. Те са добре оборудвани с пособия за занимателни игри и провеждане на индивидуална и групова трудотерапия. За запълване на свободното време на настанените лица е прекарана кабелна телевизия и е осигурен абонамент за подходящи за възрастта и интересите им вестници. Желаещите да отбележат различни религиозни празници и други обреди могат да го направят в параклиса на ДВФУ «Св. Мина». Социалните услуги се извършват от социални работници, които посредничат за поддържане или възобновяване на контактите между настанените лица с близките им. Осъществяват културното развлечение и организират свободното им време чрез беседи, запознаване с актуални събития и мероприятия. Всяка година организират летния им отдих в сезонни специализирани институции на море и/или планина, екскурзии до близки местности и посещения на забележителности. Специализираната институция има изградена система за повикване, с която настанените лица с физически увреждания могат при нужда да повикат дежурното медицинско лице. Персоналът притежава необходимата квалификация и се състои от: Социални работници, психолог, рехабилитатор, трудотерапевт, медицински и обслужващ персонал.

Местоположение:
  • Site Counter:220,899
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:146