Център за социална рехабилитация и интеграция - Плевен

доставчик:
Община Плевен
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5800 ::: Плевен ::: Област: Плевен
Улица/ Номер:
Скобелев №20 В
Телефон: 064/ 815 292 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: csri_101@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Комплекс от социални услуги, свързани с извършванe на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
Целева/и група/и :

Лица и деца

Капацитет:
20
Кратко описание:

социална рехабилитация:

 • работи се по индивидуални социални програми оглед нивото на увреждания, умения и потребности на всяко лице; 
 • работа със семейството – консултации и изработване на домашни програми за продължаване постигнатото в ЦСРИ;
 • организиране на свободното време, отдих и развлечения;
 • организиране на игри за развиване на комуникативни умения и умения за концентрация, чувство за перспектива, когнитивни умения и пр./шах, дама, табла, домино, редене на пъзел и др./;
 • честване на национални, народни и лични празници.

           двигателна рехабилитация:

- измерване обема на    движение на ставите;

- тестване на възможностите за   самообслужване;

- двигателни умения и медицински масаж;

- пасивно  раздвижване и активни упражнения;

- упражнения с и на уреди;

- спортни занимания /игри с топка, дартс, тенис на маса и др./.

Залата за лечебна физкултура е оборудвана с 2 бр. шведска стена, велоергометър, вертикално колело, гребентренажор, вибромасажор и др.

трудотерапия:

 • изработване на картички, украса за официални, народни и лични празници;
 • цветарство;
 • шиене, тъкане;
 • овладяване на елементарни умения за леки поправки в дома /дърводелство/, и др.

       -     арт терапия

           Корекционно-развиваща

          Подобряване на активната реч, логически игрови тренинги, здравно/екологично обучение, затвърждаване на националната идентичност.

Местоположение:
 • Site Counter:160,009
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:243