Общински домашен социален патронаж - Плевен

доставчик:
Община Плевен
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5800 ::: Плевен ::: Област: Плевен
Улица/ Номер:
Сан Стефано № 1
Телефон: 064 828 1619 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: patronajpleven@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Подобряване качеството  на живот на възрастните хора и хората с увреждания.
Целева/и група/и :

Общински домашен социален патронаж е  социално заведение  за предоставяне на комплекс от социални услуги свързани с доставка на храна на възрастни лица и лица с увреждания. ОДСП осъществява своята дейност  в изпълнение на приетата общинска стратегия за развитие на социални услуги, като е изцяло на местна издръжка. Услугата обслужва 300 бр. потребители. Предоставя храна на Дневен център за възрастни с увреждания – 20 бр. потребители. В ОДСП работят 25 броя служители.

Капацитет:
300
Кратко описание:

.

Местоположение:
  • Site Counter:160,078
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:312