„Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост“ - Плевен

доставчик:
Община Плевен
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5800 ::: Плевен ::: Област: Плевен
Улица/ Номер:
Ул. „Сторгозия“ No.189
Телефон: +359879911128 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: zg_plevenbg@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Защитеното жилище осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на младежите със специални потребности, уют и удобство. Развитие и социализация на потребителите – училище, грижа за къщата, пазаруване, приготвяне на храна, включване в обществения живот. Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на услугата; Осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици; Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната с възможност за подкрепа и изява.
Целева/и група/и :

В Защитеното жилище са настанени младежи с интелектуални затруднения, водещи сравнително самостоятелен начин на живот.

Капацитет:
10
Кратко описание:

Социална услуга в общността от резидентен тип.

Предлагани услуги:

  • - Задоволяване на ежедневните и здравни потребности – оказване на медицинска помощ, профилактични прегледи и консултации.

Мерки за социално включване:

- Организиране на свободното време – отдих и туризъм, културни, спортни и др.

Обучение и рехабилитация:

  • - Ежедневни занимания със социален работник и социален педагог по предварително разработена програма за индивидуална и групова работа;
  • - Тренинги, терапия и индивидуално консултиране с психолог;

- Психо-социална рехабилитация, насочена към интеграцията на бенефициентите;

- Упражнение за социално внедряване и придобиване на социални умения по интереси;

- Включване в домакински задължения – помощ в кухнята, поддържане на ред и чистота.

Трудотерапевтични дейности:

- Битова - придобиване на елементарни трудови умения;

- Занимателна - поддържане на лични интереси, социализация на личността;

- Развлекателна – общуване, чрез изкуство или хоби:

- Индустриална – изработване на сувенири, ръчно плетиво, дърводелство и други.

Местоположение:
  • Site Counter:160,024
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:258