Дневен център за консултиране и информация за нуждаещите се - Комплекс услуги за възрастни с увреждания и други нуждаещи се лица - Слатина

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Олт
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Слатина ::: Област: Олт
Улица/ Номер:
Str. Basarabilor nr. 8
Телефон: +40372.900.740 ::: Fax: +40249.412.692
Мобилен телефон:
+40735.987.293
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspc-olt.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Целта на социалната услуга Центърът за дневни грижи за консултиране и информиране на други нуждаещи се хора е да поддържат, възстановяват или развиват индивидуални възможности за преодоляване на социална, икономическа или правна ситуация и да прилагат политиките и стратегиите за социална помощ на хората в ситуации чрез предоставяне на социални услуги за предотвратяване на социалната маргинализация и подпомагане на социалната реинтеграция, във връзка с психофункционалния капацитет, както и правни и административни консултации. Основните изпълнени услуги: психосоциално консултиране; консултиране и правна помощ; емоционална подкрепа; социална интеграция / реинтеграция; социализация и културни дейности; насърчаване на правата на бенефициерите и положителен имидж на тях; управление на финансовите, материалните и човешките ресурси на центъра.
Целева/и група/и :

младежи над 18-годишна възраст, които са напуснали системата за закрила на детето, хора с увреждания, роми в рискови ситуации, нуждаещи се възрастни хора, лица без доходи с нисък доход, безработни и др.

Капацитет:
40
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

 • Социален работник, 1 човек, на пълно работно време;
 • юрисконсулт, 1 човек, на пълно работно време;
 • психолог, 1 човек, на пълно работно време;
 • медицинска сестра, 5 души, на пълно работно време;
 • физиотерапевт, 1 човек, на пълно работно време.
Местоположение:
 • Site Counter:160,055
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:289