Амбулаторен център за възстановяване на неврологични заболявания - комплекс от услуги за възрастни - Слатина

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Олт
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Слатина ::: Област: Олт
Улица/ Номер:
Str. Toamnei nr. 11
Телефон: +40372.713.562 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspc-olt.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Целта на социалната услуга е да се осигури на местно ниво прилагането на политики и стратегии за социално подпомагане за хората с увреждания, като се увеличат шансовете за възстановяване и интеграция в семейството или в общността и да се осигури подкрепа и помощ за предотвратяване на ситуации, които застрашават сигурността на бенефициерите. Основните изпълнени услуги: първоначална оценка; разработване на плана за намеса; информация; функционално възстановяване и рехабилитация; социална интеграция или реинтеграция; здравеопазване; социална интеграция и участие.
Целева/и група/и :

Бенефициенти на предоставяните социални услуги са възрастните с физически, соматични или невромускулно-скелетни увреждания в окръг Олт, които имат специфични нужди от възстановяване в съответствие с препоръките на индивидуалната програма за рехабилитация и социална интеграция, разработена от Комисията за оценка на възрастни хора с увреждания по тяхните искане или по искане на техните правни попечители.

Капацитет:
17
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

  • Физиотерапевт, 1 човек, на пълно работно време;
  • медицинска сестра / физиотерапевт, 2 лица, на пълно работно време;
  • Специалист, 1 лице, на пълно работно време.
Местоположение:
  • Site Counter:161,649
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:73