Център за възстановяване на деца с аутистичен спектър - Комплекс услуги за деца и семейства - Александрия

доставчик:
7.1 Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Телеорман
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Александрия ::: Област: Телеорман
Улица/ Номер:
Str. Dunarii, nr. 7
Телефон: +40247.31.6611 ::: Fax: +40242. 345. 711
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspctr.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Мисията на Центъра за възстановяване на деца с аутистичен спектър цели да предотврати изоставянето и институционализирането на деца чрез предоставяне на грижи, образование, социализация, консултиране, развитие на жизнени умения и родителски дейности за родители или законни представители. Целта на интервенцията, осигурена в центъра, е да се подкрепят хората, диагностицирани с аутистичен спектър, да могат да се интегрират в обществото и по-късно на пазара на труда.
Целева/и група/и :

Бенефициенти на социални услуги, предоставяни в Центъра за възстановяване на деца с аутистичен спектър, са деца от аутистичен спектър, които представят документи, удостоверяващи аутистична диагноза или свързани с нея заболявания - - деца с аутизъм, на възраст от 0 до 18 години.

Капацитет:
10
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

  • Социален работник, 1 човек, на пълно работно време;
  • психолог, 1 човек, на пълно работно време;
  • Логопед, 1 човек, на пълно работно време.
Местоположение:
  • Site Counter:160,060
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:294