Център за възстановяване и грижи за деца със специални нужди - комплекс от услуги за деца и семейства - Виделе

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Телеорман
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Виделе ::: Област: Телеорман
Улица/ Номер:
Str. Intrarea Spitalului, nr. 38
Телефон: +40247.31.6611 ::: Fax: +40242. 345. 711
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspctr.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Целта на Социалната услуга "Център за възстановяване и детски грижи за деца със специални нужди - Виделе" е да информира и повиши информираността на общността по въпроса за детето със специални нужди; активно сътрудничество и консултиране на семействата на деца, записани в програмата на центъра.
Целева/и група/и :
 • деца с невро-психомоторни недостатъци, на възраст от 0 до 18 години, от семейства и родители, на които се предоставят услуги за предотвратяване на отделянето им и които имат адрес на местоживеене във Виделе и околностите му;
 • деца с невро-психомоторни недостатъци в приемната грижа;
 • деца с невро-психомоторни недостатъци, които са се възползвали от специална мярка за осигуряване на защита и са били реинтегрирани в семейството.
Капацитет:
15
Кратко описание:

Изпълнявани дейности

 • дейности по оценка и установяване на програмата за възстановяване;
 • образователни дейности - неформално образование;
 • развлекателни и социални дейности;
 • защита на децата от злоупотреби;
 • консултантски дейности за деца, включени в програмата на Центъра и за техните родители;
 • съвместни дейности с професионалисти и съответните институции;
 • администрация и управление.

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

 • Физиотерапевт, 1 човек, на пълно работно време;
 • психолог, 1 човек, на пълно работно време;
 • медицинска сестра, 1 човек, на пълно работно време.
Местоположение:
 • Site Counter:159,920
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:154