Център за настаняване от семеен тип „Райна Гатева“ - Русе

доставчик:
Център за психично здраве - Русе ЕООД
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. Доростол № 34
Телефон: 0885 551 730 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cnst_nj@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Разнообразни терапевтични сесии, развиващи умения  в подкрепа на добро физическо и психическо състояние с 24 часова грижа.
Целева/и група/и :

Лица с психични разстройства.

Капацитет:
15
Кратко описание:

.

Местоположение:
  • Site Counter:160,003
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:237