Център за настаняване от семеен тип на лица с психични разстройства и/или деменции „Света Петка“ - Русе

доставчик:
Център за психично здраве - Русе ЕООД
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
бул. Тутракан № 20
Телефон: 0888 790 200 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: eleonora_83@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
В социалната услуга се осигурява оптималното и най-добро възможно качество на живот за потребителите, съобразно техните здравни, образователни, рехабилитационни и ежедневни потребности.
Целева/и група/и :

Лица, с психични разстройства и/или деменции.

Капацитет:
12
Кратко описание:

.

Местоположение:
  • Site Counter:159,941
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:175