Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства - Русе

доставчик:
Център за психично здраве - Русе ЕООД
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
бул. Тутракан № 20
Телефон: 0878 435 030 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: kris_pesheva@yahoo.com ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
В социалната услуга се осигурява оптималното и най-добро възможно качество на живот за потребителите, съобразно техните здравни, образователни, рехабилитационни и ежедневни потребности.
Целева/и група/и :

лица с тежки хронични психични разстройства.

Капацитет:
15
Кратко описание:

.

Местоположение:
  • Site Counter:161,642
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:66