Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора - Русе

доставчик:
Сдружение „Център Динамика“
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
.
Телефон: 082 826 770 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Кризен център е за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора е интегриран комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите при временно настаняване за период от 1 до 6 месеца.
Целева/и група/и :

- лица, жертви на насилие; 
- лица, жертви на вътрешен или външен трафик с цел сексуална или трудова експлоатация; 
- деца до 18 години, жертви на насилие или трафик, придружени от родител.

Капацитет:
8
Кратко описание:

Социалната услуга се основава на социална работа и е насочена към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности и за социално влючване.

Местоположение:
  • Site Counter:160,068
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:302