Център за социална рехабилитация и интеграция - Русе

доставчик:
Център за консултиране и кратка терапия „Решение“
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
бул. Тутракан № 20
Телефон: 0884 998 909 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: rossi4ka@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Цели: насърчаване социалното участие и психосоциалното развитие на хора с хронични психиатрични проблеми с цел подпомагане на социалната им адаптация.
Целева/и група/и :

Възрастни  хора над 18 години с хронични психични разстройства, които искат да работят върху уменията си за самостоятелен живот.

Капацитет:
30
Кратко описание:

Центърът предлага комплекс от социални услуги, свързани с извършване на психосоциална рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, целящи подобряване качеството на живота на клиентите чрез изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за развитие на уменията и социално включване.

Местоположение:
  • Site Counter:160,011
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:245