Дневен център за лица с интелектуални затруднения - Видин

доставчик:
Регионално дружество за лица с умствени затруднения - Видин
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3700 ::: Видин ::: Област: Видин
Улица/ Номер:
Стефан Караджа 13
Телефон: (094) 644 719 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Гарантиране на равноправното положение на хората с интелектуални затруднения; Преодоляване на социалната изолация чрез различни мероприятия, целящи социалното включване на хората с интелектуални затруднения в общността; Придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието; Оказване на подкрепа на хората с интелектуални затруднения и техните семейства; Осигуряване на постоянна и качествена грижа за всеки потребител.
Целева/и група/и :

Лица с интелектуални затруднения

Капацитет:
30
Кратко описание:

Дневният център е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти. Центърът предлага специализирано оборудване и обзавеждане, като осигурява включваща, преодоляваща и стимулираща инициативността среда, в зависимост от конкретните потребности на потребителите.

Местоположение:
  • Site Counter:231,570
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:27