Приют за бездомни майки с деца - Александрия

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Телеорман
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Александрия ::: Област: Телеорман
Улица/ Номер:
Str. Dunarii, nr. 7
Телефон: +40247.310.636 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspctr.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Приютът за бездомни майки с деца имат ролята да осигурят за ограничен период от време лична грижа, образование, психосоциално консултиране и емоционална подкрепа, надзор, реинтеграция в семейството и общността, образование в клуба, социализация и културни дейности, настаняване през периода хранене - включително подготовка на топла храна, текущо здравеопазване, осигурено от медицински сестри, социално включване, професионална терапия, консултиране и информация, професионално ориентиране, правно консултиране, почистване, безопасност, домакинство, други административни дейности.
Целева/и група/и :
 • Майки с деца, двойка майка / дете, изложени на риск от изоставяне;
 • Бременни млади жени през третото тримесечие.
Капацитет:
4 места, майка с дете
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

 • психолог, 1 човек, на пълно работно време;
 • медицинска сестра, 2 души, на пълно работно време;
 • възпитател, 2 души, на пълно работно време.
Местоположение:
 • Site Counter:159,937
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:171