Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие” - Русе

доставчик:
Русенска Католическа организация „Каритас“
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. Байкал № 10 а
Телефон: 082 845 059 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0887 327 672
Е-поща: milosardie@caritasruse.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Дневен център за деца с увреждания”е социална услуга, предоставяща дневни грижи за деца с различни по вид и степен увреждания. Цел на услугата: Предлагане на смислени дневни занимания, които да насърчават и поддържат уменията на децата и да надграждат възможностите им за развитие, подготвяйки ги за самостоятелен начин на живот.
Целева/и група/и :

Деца с увреждания

Капацитет:
30
Кратко описание:

Целите на услугата се постигат със следните дейности:  Логопедични услуги; психологическа диагностика, консултиране и терапия; педагогическа работа; кинезитерапия; социална работа; музикотерапия; артерапия.

Местоположение:
  • Site Counter:160,022
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:256