Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа „Мечо Пух” - Русе

доставчик:
Сдружение „Дете и пространство“
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. Искър № 41
Телефон: 082 840 460 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0878 650 558
Е-поща: dcdu.sg@gmail.com ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Дневен център за деца с увреждания”е социална услуга, предоставяща дневни грижи за деца с различни по вид и степен увреждания.
Целева/и група/и :

деца от 3 до 18 г. с двигателни, зрителни, ментални и множествени увреждания, диагностицирани с протокол от ЛКК, епикриза от лекар – специалист или ТЕЛК, и техните семейства от Община Русе. 

Капацитет:
20
Кратко описание:

Целите на услугата се постигат със следните дейности:  
1. Дневна грижа  /дневна, полудневна, почасова/; 
2. Седмична грижа; 
3. Индивидуална терапевтична работа: 
- ерготерапия; 
- кинезитерапия; 
- комуникативни и логопедични интервенции; 
- психологическа подкрепа. 
4. Организиране на терапевтични ателиета; 
5. Групова терапевтична работа; 
6. Консултиране на родители 

Местоположение:
  • Site Counter:220,186
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:155