Дневен център за стари хора - Русе

доставчик:
Фондация „Трета възраст"
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. Йосиф Цанков №47, ет.2
Телефон: 0887 560 650 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cenka_dimitrova@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Дневен център за стари хора, предоставя комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване на  самотно живеещи възрастни хора от гр.Русе през деня,с капацитет 50 потребители свързани с осигуряването на топла храна, задоволяване на ежедневните битови, здравни и рехабилитационни потребности, както и потребностите от организация на свободното време и личните  им контакти.
Целева/и група/и :

- самотни възрастни хора, изолирани в тесния кръг на своите проблеми, лишени от социални контакти; - хора в нетрудоспособна възраст, напуснали активния живот, имащи потребност да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ; възрастни хора запазили активното си отношение към социалния живот, които имат възможност за културни и социални изяви.

Капацитет:
50
Кратко описание:

.

Местоположение:
  • Site Counter:159,693
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:251