Домашен социален патронаж - Русе

доставчик:
Община Русе
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул.Алей Възраждане №86
Телефон: 082 846 295 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: dspruse@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Осигуряване на храна и други услуги в домашна среда.
Целева/и група/и :

лица в пенсионна възраст, лица с увреждания

Капацитет:
555
Кратко описание:

Приготвяне  и ежедневна доставка на топла храна в дома на потребителите. Посещение на санитари по предварително изготвен график, с цел поддържане хигиената в жилището на потребителя, съдействие  за покупки  на стоки от първа необходимост и лекарства, заплащане за тяхна сметка  на текущите разходи  за ел.енергия ,вода, топлоенергия,телефон и др. Съдействие от социалните работници при подготовка на документи за ТЕЛК, настаняване в специализирани социални заведения, подаване на документи в Дирекция  „Социално подпомагане“ за получаване на енергийни и други социални помощи, както и инвалидни помощни средства.

Местоположение:
  • Site Counter:220,834
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:81