Дом за стари хора „Възраждане“ - Русе

доставчик:
Община Русе
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. Алея Възраждане №86
Телефон: 082 846 295 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: dsh_ruse@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
ДСХ е специализирана  институция за предоставяне на социални услуги на стари хора, за които са се изчерпили възможностите за грижи и услуги в общността.
Целева/и група/и :

възрастни хора в надтрудоспособна възраст

Капацитет:
234
Кратко описание:

В дома се предоставят следните социални услуги на потребителите: почистване на стаите, санитарните възли, общите коридори и зали, помощ при извършване   на  личния тоалет на трудно подвижни и лежащо болни,  хранене, пране на дрехи и спално бельо, гладене, бръснаро-фризьорски услуги, осигуряване на съдействие за получаване на здравни грижи и здравна профилактика,на административни услуги, организиране на културни мероприятия, насърчаване на самодейните изяви, съдействие за организиране на свободното време, ежеседмични беседи на различни теми, вълнуващи потребителите и подсказани от тях, достъп до телефон и интернет, индивидуално излъчване на видеокасети и DVD дискове от семейни тържества на близки на потребителите, терапевтични и рехабилитационни дейности и др.

Местоположение:
  • Site Counter:159,956
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:190