Дом за възрастни с физически увреждания „Милосърдие“ - Русе

доставчик:
Община Русе
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. Белмекен №16 ул. Бачо Киро №49
Телефон: 082 844 976 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: d_mateva@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Домовете предлагат 24 часова грижа за възрастни хора с увреждания.
Целева/и група/и :

лица с увреждания

Капацитет:
82
Кратко описание:

Предоставяне на социални услуги и осигуряване на съдействие за получаване на здравни грижи за лица с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК

Местоположение:
  • Site Counter:161,638
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:62