Дом за възрастни с деменция „Приста“ - Русе

доставчик:
Община Русе
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
бул.Трети март № 55
Телефон: 082 846 295 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: dsh_ruse@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
ДВД“Приста“ предлага 24 часова грижа за възрастни хора с диагноза“Деменция“.
Целева/и група/и :

възрастни хора с деменция

Капацитет:
120
Кратко описание:

.

Местоположение:
  • Site Counter:159,890
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:124