Приют за лица „Добрият Самарянин” - Русе

доставчик:
РКО „Каритас“
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. Тракия №25
Телефон: 082 500 021 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: priut@caritasruse.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Предоставя се комплекс от социални услуги временно в срок до 3 месеца, на бездомни лица при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, здравни грижи, хигиена, социално, психологическо и правно консултиране.
Целева/и група/и :

лица над 18 г., останали без подслон.

Капацитет:
60
Кратко описание:

.

Местоположение:
  • Site Counter:159,902
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:136