Общинско предприятие „Социално предприятие – Обществена трапезария“ - Русе

доставчик:
Община Русе
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
бул. Липник № 117
Телефон: 082 846 857 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0885 333 733
Е-поща: aktivk@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Осигуряване на топъл обяд на лицата от целевите групи.
Целева/и група/и :

лица и семейства  в неравностойно  социално положение: 
- лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП 
- лица с доказана липса на доходи  и близки, които да се грижат за тях 
- самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални доходи 
- скитащи и бездомни деца и лица 
- лица от уязвими групи

Капацитет:
110
Кратко описание:

.

Местоположение:
  • Site Counter:220,215
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:184