Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - Русе

доставчик:
Фондация „Приятелска подкрепа“
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. Яребична №4
Телефон: 0879 009 412 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: zastitenijilista_fsf@ abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Защитеното жилище е форма на социални услуги, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от специалисти. Осигуряване на място за живеене, хранене, здравни грижи, организация на свободното време и личните контакти.
Целева/и група/и :

хора с умствена изостаналост

Капацитет:
8
Кратко описание:

Дейности за придобиване на умения за относително самостоятелен живот, социална интеграция и рехабилитация.

Местоположение:
  • Site Counter:159,711
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:269