Защитено жилище за лица с тежки психични разстройства, следствие зависимост - Русе

доставчик:
Център за консултиране и кратка терапия „Решение“
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
бул. Тутракан № 20
Телефон: 0885 713 200 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: nstoychev@yahoo.com ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Защитеното жилище е форма на социални услуги, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от специалисти. Осигуряване на място за живеене, хранене, здравни грижи, организация на свободното време и личните контакти.
Целева/и група/и :

Лица на възраст над 18 години, с рисково дисфункционално поведение и уточнена диагноза „Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества“, които желаят да работят върху уменията си за самостоятелен живот и социално включване.

Капацитет:
10
Кратко описание:

Дейности за подобряване качеството на живот и психосоциалното функциониране на психиатричните пациенти с рисково дисфункционално поведение.

Местоположение:
  • Site Counter:159,672
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:230