Защитено жилище за възрастни с психични разстройствa - Русе

доставчик:
Център за психично здраве - Русе ЕООД
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
бул. Тутракан № 20
Телефон: 0896 879 117 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: denitsanikolova1981@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Защитеното жилище е форма на социални услуги, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от специалисти. Осигуряване на място за живеене, хранене, здравни грижи, организация на свободното време и личните контакти.
Целева/и група/и :

Жени и мъже с психични увреждания за които е налице риск от институционализация, или подходящи за извеждане от специализирани институции.

Капацитет:
10
Кратко описание:

.

Местоположение:
  • Site Counter:237,621
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:62