Звено „Майка и бебе” (ЗМБ) към Обединени детски услуги „Слънчо” - Русе

доставчик:
Сдружение Еквилибриум
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул.Н.Й.Вапцаров №20
Телефон: 0882 511 749 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: sluncho@eq-bg.org ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
ЗМБ е социална услуга в общността,  която предоставя временно настаняване (до шест месеца) на бременни жени или майки и техните деца, при които има риск от изоставяне. Услугата насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа.
Целева/и група/и :

Целевите групи на ЗМБ са: бременни в последния триместър на бременността;  майки с деца на възраст 0-3 год., при които има риск от изоставяне;  деца над 3 годишна възраст,  постъпващи със своите майки в ЗМБ.

Капацитет:
4
Кратко описание:

.

Местоположение:
  • Site Counter:220,857
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:104