Център за настаняване от семеен тип - Георги Дамяново

доставчик:
Община Георги Дамяново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3469 ::: с. Гаврил Геново ::: Област: Монтана
Улица/ Номер:
Седемнадесета № 37А
Телефон: 0884542633 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cnst_gg@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Основната цел  на ЦНСТ е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на необходимата и подходяща закрила, съобразно конкретното положение на всяко дете.
Целева/и група/и :

Ползвателите на ЦНСТ са 15 деца, навършили 7 години, трайно лишени от родителска грижа, за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство.

Капацитет:
15
Кратко описание:

Център за настаняване от семеен тип е изход от продължителния престой в голяма институция и предоставя близка до семейната среда и отношения, при които децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. ЦНСТ е разположен в самостоятелна сграда на два етажа. Спалните помещения, общо 5 на брой са индивидуални и са за по 3 деца. В сградата са разположени още баня; кухня; трапезария; дневна стая - място където през деня могат да се събират всички деца; занималня - за подготовка на уроците и домашните; мокро помещение; двор - оборудван с детски, градински съоръжения, пясъчник, подходящи, достъпни и безопасни за децата.

Местоположение:
  • Site Counter:161,598
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:22